63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Krynica Zdrój, 17-22.09.2017

.

przesunięcie terminu zgłaszania uczestnictwa i nadsyłania referatów - 30 marca 2017 r.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Warunki uczestnictwa

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach i wydarzeniach konferencyjnych, drukowaną i elektroniczną wersję materiałów konferencyjnych oraz innych materiałów związanych z Konferencją.

Zakres uczestnictwa

Termin wpłaty do 30.03.2017

Termin wpłaty do 28.06.2017

Cała konferencja

1000 zł + 23% VAT

1050 zł + 23% VAT

Cała konferencja dla osoby w wieku poniżej 35 lat*

700,00 zł + 23% VAT

750,00 zł + 23% VAT

Cała konferencja dla osoby bez materiałów konferencyjnych

700,00 zł + 23% VAT

750,00 zł + 23% VAT

* dotyczy autorów samodzielnych prac przyjętych do druku, którzy w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończyli 35. roku życia.


Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Uczestnicy Konferencji kwaterują się we własnym zakresie. Dla uczestników Konferencji zostanie przygotowana i wynegocjowana cenowo oferta specjalna, dotycząca zakwaterowania w hotelu, w którym będą się odbywały obrady podczas Konferencji. Nazwa hotelu zostanie podana w terminie późniejszym.


W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do 28.06.2017 r. koszty uczestnictwa zostaną zwrócone w całości. Po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane, a materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą.

Konto bankowe

Instytut Techniki Budowlanej

Bank PEKAO S.A.

Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568

NIP 5250009358