63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Krynica Zdrój, 17-22.09.2017

.

termin zgłaszania uczestnictwa

28 czerwca 2017 r.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

TERMINY ORGANIZACYJNE

Terminy organizacyjne

20.04.2017

Dostarczenie referatów wraz z płytą CD przez Oddziałowe Komisje Nauki PZITB do Komitetu Organizacyjnego Konferencji

05.06.2017

Przesłanie decyzji o przyjęciu referatu na część ogólną Konferencji (drogą elektroniczną)

12.06.2017

Przesłanie poprawionej wersji referatu do Komitetu Organizacyjnego

28.06.2017

Zgłaszenie uczestnictwa w konferencji. Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

05.09.2017

Przesłanie do Komitetu Organizacyjnego prezentacji w formatach: *.pdf, *.ppt lub *.odp. Prezentacje należy przygotować zgodnie z wytycznymi dostępnymi w zakładce „DLA AUTORÓW”