63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Krynica Zdrój, 17-22.09.2017

.

termin zgłaszania uczestnictwa

28 czerwca 2017 r.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

SPONSORZY

INFORMACJE

Podczas obrad Konferencji przewidziany jest czas i miejsce na promocję firm. Organizatorzy oferują:

- dystrybucję materiałów reklamowych podczas konferencji

- wystąpienia promocyjne firmy

- stoiska informacyjno-wystawiennicze

- ustawienie plansz reklamowych

Organizatorzy zapraszają również do sponsorowania Konferencji. Lista sponsorów zostanie podana na stronie internetowej i w materiałach konferencyjnych (w programie i komunikacie konferencji).

PAKIETY SPONSORSKIE

PAKIET SPONSORA STRATEGICZEGO

1) Tytuł Sponsora Strategicznego 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, przyznawany na wyłączność

2) Reklama Sponsora Strategicznego w miejscu obrad:

- reklama na roll-upie przy stole prezydialnym podczas otwarcia i zamknięcia Konferencji

- reklama na roll-upie w najbliższym sąsiedztwie każdego z ekranów podczas obrad

- logo na roll-upie prezentującym sponsorów Konferencji w salach obrad

- reklama na roll-upie w hallu wystawowym przy wejściu do sal obrad

- wyświetlanie logo Sponsora w przerwach między sesjami na ekranach w salach obrad – 50% czasu

3) Miejsce dla stoiska reklamowego Sponsora Strategicznego przy wejściu do sali obrad

4) Możliwość przeprowadzenia przez Sponsora Strategicznego 20. minutowej prezentacji dla uczestników Konferencji

5) Reklama Sponsora Strategicznego w materiałach konferencyjnych (w programie Konferencji, komunikacie nr 2)

6) Reklama na stronie internetowej Konferencji z oznaczeniem „Sponsor Strategiczny”:

- logo Sponsora Strategicznego na stronie głównej w rozmiarze większym od pozostałych sponsorów wraz z łączami do stron internetowych wskazanych przez Sponsora

7) Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora Strategicznego (ulotki, foldery reklamowe itp. dostarczone przez Sponsora) do materiałów konferencyjnych otrzymywanych przez uczestników Konferencji

8) Możliwość przekazania trzech wiadomości email redagowanych przez Sponsora Strategicznego wszystkim tym uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych

9) Nazwa firmy i logo Sponsora Strategicznego na wyświetlaczu LCD w siedzibie ITB w Warszawie, ekspozycja 14 dni przed Konferencją na całej powierzchni ekranu

10) Nieodpłatny udział trzech przedstawicieli Sponsora w części problemowej

CENA PAKIETU: 50 000 zł netto


PAKIET SPONSORA GŁÓWNEGO

1) Tytuł Sponsora Głównego 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

2) Reklama Sponsora Głównego w miejscu obrad:

- logo na roll-upie prezentującym sponsorów Konferencji w salach obrad

- reklama na roll-upie w hallu wystawowym

- wyświetlanie logo Sponsora w przerwach między sesjami na ekranach w salach obrad

3) Miejsce dla stoiska reklamowego Sponsora Głównego w hallu wystawowym

4) Logo Sponsora Głównego w materiałach konferencyjnych (w programie Konferencji, komunikacie nr 2)

5) Reklama na stronie internetowej Konferencji z oznaczeniem „Sponsor Główny”:

- logo Sponsora Głównego na stronie głównej wraz z łączami do stron internetowych wskazanych przez Sponsora Głównego

6) Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora Głównego (ulotki, foldery reklamowe itp. dostarczone przez Sponsora) do materiałów konferencyjnych otrzymywanych przez uczestników

7) Możliwość przekazania jednej wiadomości email redagowanych przez Sponsora Głównego wszystkim tym uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych

8) Logo Sponsora Głównego na wyświetlaczu LCD w siedzibie ITB w Warszawie wraz z logotypami pozostałych Sponsorów Głównych, ekspozycja 14 dni przed Konferencją

9) Nieodpłatny udział jednego przedstawiciela Sponsora w części problemowej

CENA PAKIETU: 20 000 zł netto


PAKIET SPONSORA ZWYKŁEGO

1) Tytuł Sponsora 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

2) Reklama Sponsora na salach obrad:

- logo na roll-upie prezentującym sponsorów Konferencji w salach obrad

- wyświetlanie logo Sponsora w przerwach między sesjami na ekranach w salach obrad wraz z pozostałymi sponsorami

3) Logo Sponsora w materiałach konferencyjnych (w programie Konferencji, komunikacie nr 2)

4) Reklama na stronie internetowej Konferencji z oznaczeniem „Sponsor”:

- logo Sponsora na stronie głównej wraz z łączami do stron internetowych wskazanych przez Sponsora

5) Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora (ulotki, foldery reklamowe itp. dostarczone przez Sponsora) do materiałów konferencyjnych otrzymywanych przez uczestników

6) Logo Sponsora na wyświetlaczu LCD w siedzibie ITB w Warszawie wraz z logotypami pozostałych sponsorów, ekspozycja 14 dni przed konferencją

CENA PAKIETU: 7 500 zł netto