63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Krynica Zdrój, 17-22.09.2017

.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

O konferencji

Tematyka

Konferencja odbędzie się w dniach 17 - 22 września 2017 r. w Krynicy Zdroju.

Część problemowa 17-19.09. 2017 r.

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej

17 września 2017 r.

 • otwarcie konferencji (godzina 18.00)

18 września 2017 r.

 • obiekt budowlany - aspekty środowiskowe i społeczne
 • budynki i energia
 • konstrukcje budowlane

19 września 2017 r.

 • przegrody budowlane
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Część ogólna 20-22.09.2017 r.

Problemy naukowe budownictwa

20 września 2017 r.

 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • mechanika konstrukcji i materiałów
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • konstrukcje metalowe

21 września 2017 r.

 • konstrukcje betonowe
 • fizyka budowli
 • budownictwo hydrotechiczne
 • budownicwo ogólne
 • inżynieria komunikacyjna

22 września 2017 r.

 • geotechnika

Ramowy Program

Pobierz plik .PDF projekt ramowego programu

PATRONAT HONOROWY

Organizatorzy

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK, Politechnika Krakowska - Przewodniczący
prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Antoni BIEGUS, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA, prof. PL, Politechnika Lubelska
prof. dr hab. inż. Andrzej M. BRANDT, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI, Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Marian GIŻEJOWSKI, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Józef GŁOMB, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Kazimierz GWIZDAŁA, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL, Politechnika Lubelska
prof. dr hab. inż. Oleg KAPLIŃSKI, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Michał KNAUFF, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. inż. Piotr KONDERLA, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI, Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Zbigniew LECHOWICZ, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. inż. Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Henryk NOWAK, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ, Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Anna SOBOTKA, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI, prof. IBW, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Szczepan WOLIŃSKI, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Robert Geryło - Przewodniczący, nadzór nad częścią problemową
dr inż. Krzysztof Kuczyński – Wiceprzewodniczący ds. części ogólnej
mgr Joanna Krzemińska – Wiceprzewodniczący ds. formalno-prawnych
mgr Anna Pachman – Sekretarz
mgr inż. Marzena Jakimowicz
dr inż. Michał Piasecki
dr inż. Artur Piekarczuk
dr inż. Ewa Sudoł
dr inż. Paweł Sulik

BIURO KONFERENCJI

Adres: Instytut Techniki Budowlanej
Dział Marketingu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
E-mail: krynica2017@itb.pl
Tel.: 22 579 61 32
22 579 62 79
22 579 63 78
Fax: 22 579 64 79

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSOR GŁÓWNY

PARTNER MERYTORYCZNY

SPONSOR

FUNDATOR NAGRÓD

PATRONAT MEDIALNY

Komunikaty

Pobierz plik .PDF Komunikat nr 1

Pobierz plik .PDF karta zgłoszenia udziału / referatu

Pobierz plik .PDF Komunikat nr 2